Termografering

Termografering

Fejlbehæftede eller overbelastede elektriske installationer kan medføre overophedning og kortslutning med efterfølgende øget risiko for uøkonomisk drift, unødvendig slidtage, utilsigtede produktionsstop og brand. Det anbefales derfor, og kræves af flere forsikringsselskaber, at installationerne inspiceres årligt. Dette kan med fordel gøres med termografering, der er en effektiv og pålidelig metode til præventiv kontrol af bl.a. el-installationers tilstand.
Et termografikamera registrer temperaturforskelle, som det omsætter til termografiske billeder, hvorpå temperaturforskellene fremstår som tydelige farveforskelle. Herved synliggøres kritiske fejl, der ikke kan ses med det blotte øje, så som defekte komponenter og løse eller dårlige forbindelser i eksempelvis produktionsanlæg og el-tavler.

Termograferingen foregår mens produktionsanlægget er i drift. Efterfølgende udarbejdes en fyldestgørende rapport indeholdende billeddokumentation og nøjagtig angivelse af fejlenes karakter og placering. På den baggrund kan de nødvendige udbedringer planlægges og udføres i forbindelse med et planlagt produktionsstop.

Kontakt Villy Bruun A/S Elteknik for yderligere informationer og få udført et sikkerhedstjek.

Kontakt

Villy Bruun A/S Elteknik
Elsøvej 214 - 218
7900 Nykøbing Mors
tlf. 97 74 40 66
E-mail: vb@villybruun.dk


Villy Bruun A/S Elteknik
Thisted
(Brdr. W. Hansen)
Karetmagervej 2
7700 Thisted
tlf. 97 92 27 00
E-mail: thisted@villybruun.dk

Villy Bruun A/S Elteknik
Sydthy
(Sydthy EL-service)
Toftegade 48
7760 Hurup
tlf. 96 69 36 36
E-mail: jh@villybruun.dk

Døgnvagt

Villy Bruun A/S Elteknik har altid
en erfaren montør tilknyttet vagten udenfor normal arbejdstid.
24 timer i døgnet !
365 dage om året !
Uanset hvornår De har problemer med strømmen,
så ring på tlf: 97 74 40 66

Tekniq

Villy Bruun A/S Elteknik er medlem
af TEKNIQ Installatørernes Organisation.