Persondatapolitik – GDPR

1. Dataansvarlig

Villy Bruun A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger vi indsamler. Villy Bruun A/S har som den dataansvarlige ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.

Kontaktoplysninger

Villy Bruun A/S
Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 74 40 66
E-mail: vb@villybruun.dk
CVR-nr. 14350306

2. Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som du videregiver til os, i det omfang, det er nødvendigt for håndtering af din henvendelse. Når du videregiver dine personoplysninger til os, afgiver du samtidigt dit samtykke for, at vi må behandle dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2.

Ligeledes ved ansøgning om job, indsamles alene de personoplysninger, der er nødvendige for vores behandling af jobansøgningen. Ansøgninger opbevares i højest 3 måneder, hvorefter den slettes.

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at fremsende mail herom til den mailadresse, du har sendt dine oplysninger til.

3. Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Din mail med dine personoplysninger slettes, når din henvendelse er afsluttet og færdigbehandlet, med mindre den opbevares på din kundefil, og slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.

5. Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

  • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
  • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
  • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
  • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
  • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Villy Bruun A/S Elteknik
Elsøvej 214 - 218
7900 Nykøbing Mors
tlf. 97 74 40 66
E-mail: vb@villybruun.dk


Villy Bruun A/S Elteknik
Thisted
(Brdr. W. Hansen)
Karetmagervej 2
7700 Thisted
tlf. 97 92 27 00
E-mail: thisted@villybruun.dk

Villy Bruun A/S Elteknik
Sydthy
(Sydthy EL-service)
Toftegade 48
7760 Hurup
tlf. 96 69 36 36
E-mail: jh@villybruun.dk

Døgnvagt

Villy Bruun A/S Elteknik har altid
en erfaren montør tilknyttet vagten udenfor normal arbejdstid.
24 timer i døgnet !
365 dage om året !
Uanset hvornår De har problemer med strømmen,
så ring på tlf: 97 74 40 66

Tekniq

Villy Bruun A/S Elteknik er medlem
af TEKNIQ Installatørernes Organisation.